16.09.2014

SE VIDEO: Dette kan gjøres for å redusere klimautslipp.

Norske bedrifter spiller en sentral rolle for å utvikle løsninger for r...